Změny při vykazování Intrastatu v roce 2019

K 1.1.2019 vyšlo aktuální znění Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky č. 244/2016 Sb. To přineslo do vykazování INTRASTATu několik změn.

Jednou z nich je upřesnění definice kurzu využívaného při přepočtu cizích měn na české koruny. Tato změna se do vykazování Intrastatu nepromítne. Jedná se pouze o změnu definice. Nadále platí, že zpravodajská jednotka pro přepočet cizí měny na české koruny používá stejný kurz jako v Přiznání k DPH. Více informací k použití měnových kurzů při vykazování Intrastatu naleznete v našem článku

CIZÍ MĚNY A MĚNOVÉ KURZY

Další úprava se dotkla vykazování operativního leasingu. Pokud je zboží v průběhu dočasného přijetí nebo odeslání za účelem pronájmu zboží bez změny vlastníka na dobu kratší než 2 roky zakoupeno nebo prodáno, vykáže se zboží v Intrastatu až ke dni změny vlastnického práva.

A nakonec nejvýraznější změnou bylo navýšení prahu pro vykazování na 12 milionů Kč pro odeslané i pro přijaté zboží z původních 8 milionů Kč. Zpravodajské jednotce tudíž vznikne povinnost vykazování dat pro Intrastat v okamžiku, kdy od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení daňového identifikačního čísla dosáhne prahu 12 milionů, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží. Pokud zpravodajská jednotka zmíněný práh za referenční období nepřekročí, poslední odevzdaný výkaz bude za prosinec 2019.