Brexit – co nás čeká v roce 2020?

O procesu vystoupení Spojeného království z Evropské Unie zkráceně zvané „Brexit“ slyšel už pravděpodobně každý. Celou anabázi, kterou odstartovalo rozhodnutí celostátního referenda „Odejít z EU“ ze dne 23. června 2016, nemá smysl dlouze popisovat. Pojďme se raději podívat na to, co nás čeká v nejbližších dnech.

Poslanci Dolní sněmovny britského parlamentu schválili 20. prosince 2019 ve druhém čtení prováděcí zákon k Dohodě o vystoupení Spojeného království z EU. V návaznosti na tuto skutečnost Evropská komise oznámila, že je Evropská Unie připravena splnit veškeré formality nezbytné k ratifikaci dohody. Je tedy velmi pravděpodobné, že po 31. lednu 2020 Spojené království Evropskou Unii skutečně opustí. Varianta tzv. tvrdého Brexitu, kdy mělo Spojené království z EU odejít bez dohody, a stát se tak třetí zemí, v současnosti není aktuální.

Co bude následovat?

  • do konce roku 2020 potrvá tzv. přechodné období. Spojené království zůstane součástí celní unie a bude fungovat v rámci jednotného trhu. Bude se tedy řídit pravidly vnitřního trhu EU a fakticky se tak prozatím nic nezmění.
  • V tomto období budou údaje o pohybu zboží mezi Spojeným královstvím a ostatními státy EU nadále vykazovány v rámci systému Intrastat.

Během přechodného období počínaje 1. únorem 2020 bude Spojené království s Evropskou Unií jednat o podobě jejich budoucích vzájemných vztahů. Jestli se podaří oběma stranám vyjednat dohodu o volném obchodu bez cel a kvót, ukáže následujících jedenáct měsíců.

Rádi byste zjistili k celému procesu „Brexit“ více informací? Zajímá Vás něco konkrétního? Neváhejte se na nás obrátit.

NAPIŠTE NÁM

Změny ve vykazování Intrastatu v roce 2020

S Novým rokem přichází i několik změn ve vykazování Intrastatu. Na stránkách Českého statistického úřadu je k dispozici nová příručka pro Intrastat CZ 2020. Nezbývá Vám na její pročtení čas? Nevadí! Já už jsem ji prošla a přináším Vám novinky pro letošní rok.

Jedna z nich se týká jednorázového výkazu o přijetí či odeslání zboží. V minulém roce bylo nezbytné písemně oznámit celnímu úřadu vznik povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat i v případě jednorázového výkazu. Od 1. ledna 2020 už není nutné ohlašovat dosažení prahu k vykazování dat písemně prostřednictvím „Přihlášky k registraci zpravodajské jednotky k vykazování dat Intrastatu“. Momentálně postačí předání řádně vyplněného jednorázového výkazu.

Dále došlo k úpravě tabulky s kódy skupin dodacích podmínek. Ve skupině M je místo doložky DAT (s dodáním do překladiště) doložka DPU (s dodáním na místo vykládky). Přejmenování doložky DAT je jednou ze změn, které přinesly nové podmínky Incoterms 2020.

Aktuálně platný přehled kódů skupin s podmínkami Incoterms 2020:

Kód skupinyKódy dodacích podmínek zahrnutých do skupiny v souladu s podmínkami Incoterms 2020 Mezinárodní obchodní komory
KEXW, FCA, FAS, FOB
LCFR, CIF
MDPU, DAP, DDP, CPT, CIP
Ndodací podmínky neodpovídající žádné z podmínek INCOTERMS

 

A nakonec je třeba zmínit změny v kombinované nomenklatuře dané prováděcím nařízením komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019. Tyto změny platné od 1. ledna 2020 naleznete přehledně zpracované a vysvětlené v dokumentu „Změny kombinované nomenklatury“ na stránkách celní správy:

ZMĚNY KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY

V souvislosti se změnami kombinované nomenklatury oznámil Český statistický úřad s účinností od 1. ledna 2020 aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků. Platné znění tohoto seznamu je zveřejněno na stránkách Českého statistického úřadu:

AKTUÁLNÍ SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

A to je ze zásadních změn při vykazování Intrastatu pro letošní rok vše. Chcete se dozvědět více? Zajímají Vás další témata týkající se Intrastatu?

NAPIŠTE NÁM

Připomeňme si změny, které přinesl rok 2019.

K následujícím změnám došlo na základě novelizace nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. Zásadní změnou bylo navýšení asimilačního prahu pro vykazování Intrastatu z 8 milionů Kč na 12 milionů Kč. Nový limit platí pro vykazování dat o pohybu zboží v obou směrech, tedy jak pro odeslání zboží do jiných členských států EU, tak pro přijetí zboží z EU. Zpravodajské jednotce vzniká povinnost vykazovat data pro Intrastat v okamžiku, kdy od začátku každého kalendářního roku, anebo ode dne přidělení daňového identifikačního čísla, dosáhne prahu 12 milionů, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží. Výše asimilačního prahu se nezměnila a zůstává i pro rok 2020 stejná.

Další změna se objevila ve vykazování zboží určeného k operativnímu leasingu. V případě, že je zboží v průběhu dočasného přijetí nebo odeslání za účelem pronájmu zboží bez změny vlastníka na dobu kratší než 2 roky zakoupeno nebo prodáno, vykáže se zboží v Intrastatu až ke dni změny vlastnického práva s uvedením kódu povahy transakce 11 nebo 12.

Rovněž došlo k upřesnění definice kurzu využívaného při přepočtu cizích měn na české koruny. „Pro přepočet cizí měny na českou korunu zpravodajská jednotka vždy použije kurz, který používá jako plátce DPH pro referenční období, ve kterém předmětné zboží vykáže v Intrastatu a to buď kurz z okamžiku odeslání/přijetí zboží nebo kurz z okamžiku vzniku povinnosti přiznat zboží k DPH (uskutečnění zdanitelného plnění), a to podle zvoleného principu vykazování zboží v Intrastatu.“ Došlo zde pouze k úpravě definice. Zpravodajská jednotka nadále používá k přepočtu cizí měny na české koruny stejný kurz jako v Přiznání k DPH.

zobrazit zbylý text --->>>