Prahy pro vykazování Intrastatu v zemích EU v roce 2020

Jednotlivé státy EU si mohou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 určit vlastní asimilační prahy pro vykazování Intrastatu. Limit, po jehož překročení mají hospodářské subjekty povinnost vykazovat v dané zemi Intrastat, je stanoven pro směr přijetí a zvlášť pro směr odeslání. Jeho výše se odvíjí od objemu vnitrounijního obchodu. S růstem tak dochází ke změnám výše prahů osvobození od povinnosti vykazovat Intrastat. U některých států Evropské unie došlo letos k nárůstu těchto limitů, a tak uvádím kompletní přehled asimilačních prahů pro vykazování Intrastatu v roce 2020.

Přehled asimilačních prahů pro vykazování Intrastatu v zemích EU v roce 2020

2020

PřijetíOdeslání
Belgie (EUR)1 500 0001 000 000
Bulharsko (BGN)470 000290 000
ČR (KČ)12 000 00012 000 000
Dánsko (DKK)6 900 0005 200 000
Estonsko (EUR)230 000130 000
Finsko (EUR)600 000600 000
Francie (EUR)460 0000
Chorvatsko (HRK)2 200 0001 200 000
Irsko (EUR)500 000635 000
Itálie (EUR)200 0000
Kypr (EUR)180 00055 000
Litva (EUR)250 000150 000
Lotyšsko (EUR)220 000120 000
Lucembursko (EUR)200 000150 000
Maďarsko (HUF)170 000 000100 000 000
Malta (EUR)700700
Německo (EUR)800 000500 000
Nizozemsko (EUR)800 0001 000 000
Polsko (PLN)4 000 0002 000 000
Portugalsko (EUR)350 000250 000
Rakousko (EUR)750 000750 000
Rumunsko (RON)900 000900 000
Řecko (EUR)150 00090 000
Slovensko (EUR)200 000400 000
Slovinsko (EUR)140 000220 000
Velká Británie (GBP)1 500 000250 000
Španělsko (EUR)400 000400 000
Švédsko (SEK)9 000 0004 500 000

Odlišnosti při vykazování Intrastatu v jednotlivých zemích EU

Některé ze států umožňují odesílat hlášení pro Intrastat ve dvou podobách – zjednodušené nebo úplné, v závislosti na výši obratu obchodu s ostatními členskými státy EU. V těchto zemích tak existují dvojí limity, z nichž ty vyšší určují povinnost k vykazování úplného hlášení. Neexistuje jednotná forma takových hlášení, konečnou podobu si určuje každý členský stát sám. Zatímco v některých zemích je úplné hlášení oproti zjednodušenému doplněno pouze o statistickou hodnotu, v jiných se navíc doplňuje například informace o dodacích podmínkách nebo o druhu dopravy. V tabulce uvádím limity, při jejichž překročení vzniká subjektu povinnost odesílat hlášení pro Intrastat. To znamená, že v případě států, které umožňují dvojí podobu vykazování, je to limit pro zjednodušenou formu hlášení.

Přestože povinnost odesílat hlášení pro Intrastat vychází z legislativy Evropské unie, pravidla pro vykazování se v jednotlivých státech liší. Vedle evropské legislativy jsou totiž určována i národními právními předpisy. Z toho důvodu existují v jednotlivých zemích EU rozdílné asimilační prahy pro vykazování Intrastatu, stejně jako jeho způsoby nebo termíny pro podání hlášení v daném roce. Výraznější odlišnost týkající se výše prahů pro vykazování Intrastatu se objevuje ve Francii a Itálii.

Ve Francii se totiž ve směru odeslání začíná ve zjednodušené verzi vykazovat již od prvního dodání zboží do jiného členského státu EU, a to bez ohledu na celkovou hodnotu zboží. V Itálii zase překročení stanoveného limitu pro vykazování Intrastatu ve směru odeslání ovlivňuje pouze pravidelnost zasílání hlášení. Po překonání limitu 50 000 EUR je hospodářský subjekt povinen podávat hlášení pro Intrastat měsíčně, zatímco před jeho dosažením stačí čtvrtletně. Nicméně vykazovat Intrastat ve směru odeslání se rovněž začíná od první intrakomunitární transakce. Je tedy nezbytné se vždy seznámit s pravidly dané země, ve které vznikla subjektu povinnost vykazovat Intrastat.

Intrastat a Spojené království

Jistě jste nepřehlédli, že v tabulce uvádím mezi členskými státy i Velkou Británii, která ale od února letošního roku do Evropské unie nepatří. Až do konce roku 2020 však potrvá tzv. přechodné období, kdy Spojené království zůstává součástí celní unie a funguje v rámci jednotného trhu – bez bariér, celních formalit a kontrol. Platí tedy nadále povinnost vykazovat Intrastat při překročení limitů, které byly pro letošní rok stanoveny ve stejné výši jako v roce 2019. O Brexitu a jeho dopadech v roce 2020 si můžete přečíst v jednom z našich článků.

BREXIT 2020