Změny v zásilkovém prodeji zboží od 1.7.2021

S blížícími se změnami v pravidlech DPH jistě zpozornili nejen majitelé a provozovatelé e-shopů prodávajících zboží do dalších států EU. Právě těch se ale novela zákona o DPH významně dotkne. S počátkem července 2021 začnou platit nová pravidla, která by měla podnikatelům usnadnit plnění povinností týkajících se plátců DPH. Tato pravidla budou jednotná pro všechny e-shopy prodávající své zboží zákazníkům do ostatních zemí EU. Jaké novinky přinese příští měsíc si projdeme v následujícím článku.

V současné doběkaždý stát stanovený vlastní limit, při jehož překročení je firma povinna se zaregistrovat v dané zemi k DPH. Stávalo se tak, že pokud například český e-shop prodával své zboží osobám nepovinným k dani (koncovým zákazníkům) do dalších zemí EU, musel hlídat výši obratu v jednotlivých zemích zvlášť. V případě překročení příslušného limitu měl povinnost se v dané zemi zaregistrovat k DPH. Musel tak odevzdávat daňová přiznání ve všech státech s platnou registrací k DPH. Tyto podmínky týkající se limitů, povinnosti registrace k DPH v zahraničí a další s tím spojené administrativy se však od 1. července 2021 mění.

Co nás čeká?

 • Zásilkový prodej se bude nově označovat jako prodej zboží na dálku.
 • Limity pro dálkový prodej se v jednotlivých členských státech ruší.
  • Zavádí se jednotný limit 10.000 EUR bez DPH za kalendářní rok v součtu pro prodej zboží na dálku i poskytování služeb do všech členských zemí EU.
  • Překročením limitu vznikne firmě povinnost zaregistrovat se k DPH v členském státě nebo státech, kam je její zboží odesíláno. Za předpokladu, že nevyužije režim jednoho správního místa (tzv. OSS – One Stop Shop).
  • Limit 10.000 EUR platí zpětně i pro celý rok 2020 a první polovinu roku 2021.
 • Firma má možnost využít režimu jednoho správního místa.
  • Nemusí se registrovat k DPH v jednotlivých členských státech EU, kam zboží z prodeje na dálku odesílá.
  • Identifikuje se k tomuto režimu v jednom státě, kde přizná zboží z prodeje na dálku do jednotlivých zemí EU. DPH tak odvede pouze v tomto státě (přestože se jedná o přeshraniční plnění v EU).

Pokud je firma registrovaná k DPH ve více členských zemích EU a rozhodne se využívat režimu jednoho správního místa, nedojede k automatickému zrušení těchto registrací.

Jak správně vykázat prodej zboží na dálku do Intrastatu?

Prodej zboží na dálku koncovým zákazníkům do jiného či jiných členských států EU se do Intrastatu zaznamená dvojím způsobem. Rozhoduje skutečnost, zda je zpravodajská jednotka zaregistrovaná ve státě určení k DPH či není.

 • Zpravodajská jednotka prodávající zboží na dálku do státu, kde nemá registraci k DPH, vykáže do hlášení pro Intrastat odeslané zboží s kódem povahy transakce „19“.
 • Zpravodajská jednotka prodávající zboží na dálku do státu, kde má registraci k DPH, vykáže do hlášení pro Intrastat odeslané zboží s kódem povahy transakce „92“.

Zajímá vás více informací ke zmíněným změnám? Neváhejte se na nás obrátit.

NAPIŠTE NÁM

foto: www.freeimages.com
zdroj: czso.cz