DPH při dovozu se začne vybírat u všech zásilek ze zemí mimo EU

Novely zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona, které implementují evropské předpisy do našeho právního řádu, schválila Poslanecká sněmovna i s pozměňovacími návrhy Senátu dne 14. září 2021. Dnes je podepsal prezident republiky. Den po zveřejnění ve Sbírce zákonů nabydou novely účinnosti. Změny ve způsobu odbavování zásilek ze třetích zemí a platbách DPH by tak měly nastat od 1. října 2021. Co vás čeká, když si objednáte zboží a přijde vám ze země mimo EU, se dozvíte v našem článku.

S počátkem října dojde ke zrušení osvobození od DPH pro malé zásilky v hodnotě pod 22 EUR. To pocítí především zákazníci čínských e-shopů, kteří si zde objednávali drobné zboží bez povinnosti z něj platit DPH. Tato změna měla nastat v celé Evropské unii od 1. ledna 2021, a to na základě daňových balíčků týkajících se přeshraničního elektronického obchodu schválených Radou EU. Stanovený termín nakonec Evropská komise odložila kvůli epidemii koronaviru o půl roku na 1. července 2021. Nám se tento termín s ohledem na nedokončený legislativní proces zmiňované novely dodržet nepodařilo, proto zatím fungujeme s určitými výjimkami. Jak to tedy vypadá teď a co se změní od příštího měsíce?

Co platí do 30. září 2021?

DPH a clo

  • Zásilky v hodnotě nepřesahující 22 EUR jsou osvobozeny od cla i DPH.
  • Zásilky od 22 EUR do 150 EUR jsou osvobozeny od cla, ale DPH zákazník platí.
  • Zásilky v hodnotě vyšší než 150 EUR podléhají povinnosti zaplatit clo i DPH.

Zpozornět je třeba při nákupu alkoholických a tabákových výrobků, parfémů a toaletní vody. Na toto zboží se vztahuje povinnost uhradit clo i DPH bez ohledu na celkovou hodnotu zásilky. Podobná situace nastává i v okamžiku, kdy zboží kupuje fyzická či právnická osoba za účelem vykonávání podnikatelské činnosti (např. vybavení kanceláře) nebo jako předmět podnikání (přeprodej zboží). V tomto případě platí DPH vždy, nehledě na výši hodnoty zásilky, a clo se vyměřuje každému, kdo nakoupil zboží převyšující hodnotu 150 EUR.

Osvobození od DPH i cla platí pro soukromé balíčky hodnoty nižší než 45 EUR. Jedná se o dary, které posílá soukromá osoba jiné soukromé osobě. Povinnost celní deklarace, stejným způsobem jako u zásilek do 150 EUR, se však týká i těchto balíčků.

Celní prohlášení

Povinnost podávat celní prohlášení při dovozu zboží ze 3 zemích je upravena nařízeními v rámci právního systému EU, která působí přímo. Není tak nutné přizpůsobit národní legislativu. Proto v souladu s celní legislativou EU platí od 1. července 2021 následující pravidla:

  • Při doručování zásilky expresními přepravci nemusíte nic řešit. Zasilatelská služba vás v celním řízení zastoupí a elektronické celní prohlášení podá za vás. A to i v případě, že cena zásilky nepřesáhne 22 EUR.
  • Pokud zásilku přepravuje poštovní operátor (např. Česká pošta) platí odlišná pravidla. U přepravy zboží poštovním přepravcem existuje do 30. září 2021 výjimka. Podání elektronického celního prohlášení u zásilek nepřesahujících hodnotu 22 EUR není povinné. Neplatí to ale v situaci, kdy je zboží na e-shopu prodáváno v tzv. režimu jednoho správního místa pro dovoz (IOSS). Podání elektronického celního prohlášení je v tomto případě povinné i u zásilek nepřesahující hodnotu 22 EUR.
  • U zásilek s hodnotou mezi 22 až 150 EUR se elektronické celní prohlášení podává vždy, ať už zboží přepravuje kdokoliv.

Celní správa ČR umožňuje občanům podání elektronického celního prohlášení u zásilek s hodnotou mezi 22 a 150 EUR, a to prostřednictvím speciální aplikace (eCeP), kterou pro tyto účely vyvinula. Aplikaci je možné využít i u zboží nakoupeného v rámci režimu IOSS (pokud jejich hodnota nepřesáhne 22 EUR).

Veškeré celní formality za vás může vyřídit váš zástupce, kterého si sami zvolíte. Zjednodušíte si tak za poplatek povinnou administrativu.

Co se mění od 1. října 2021?

Od data účinnosti novely zákona o DPH bude povinné hradit DPH z každé zásilky se zbožím, kterou si zákazník objedná a přijde mu ze zemí mimo EU. Nebude tak už dále platit žádný limit pro osvobození od DPH. Výjimkou bude zboží, u něhož DPH zákazník uhradí již na e-shopu.

U všech zásilek do 150 EUR bude třeba podat elektronické celní prohlášení. To lze provést prostřednictvím již zmíněné aplikace eCeP. Přihlásíte se, ověříte zásilku, vyplníte požadované údaje, podle kterých vám bude vyčíslena výše DPH. Po jeho zaplacení bude zásilka propuštěna do České republiky. DPH se vypočítá z celkové ceny zásilky, tedy z hodnoty zboží s poplatkem za dopravu. Zásilkám v hodnotě nepřevyšující částku 150 EUR zůstává zachováno osvobození od cla.

Pro podnikatelské zásilky a zásilky nad 150 EUR se pravidla nemění. V obou případech bude stále třeba absolvovat celní řízení a zaplatit vyměřené DPH i clo.

Nadále bude možné se nechat při podání celního prohlášení zastoupit dopravcem či specializovanou firmou.

A v jakém okamžiku objednávky začnou platit nová pravidla? Rozhodující je moment podání celního prohlášení. Pokud dojde k celní deklaraci 1. října a později, odbavení zboží se bude řídit novými předpisy bez ohledu na to, zda zásilka do ČR dorazila už před koncem září či nikoliv.

Na závěr bych ráda připomněla, že může nastat situace, kdy objednáte zboží z e-shopu mimo EU, a přesto nemusíte řešit žádné celní formality. Jak je to možné? Odpověď je jednoduchá. Některé z těchto e-shopů mohou mít v EU vlastní sklady. V takovém případě je už DPH za zboží zaplaceno a zboží propuštěno na trh v EU. Potom zákazník nemusí nic řešit. Pro něj se jedná o stejný nákup, jako kdyby nakupoval v českém e-shopu.

Nenašli jste v článku, co jste hledali? Nevadí! NAPIŠTE NÁM, co vás zajímá. Rádi vám pomůžeme.

foto: www.freeimages.com
zdroj: celnisprava.cz,  celnicka.cz