Prahy pro vykazování Intrastatu v zemích EU v roce 2022

O změnách, které do vykazování Intrastatu přináší letošní rok, jsem už psala. A že jich není málo. Nejsou to však jediné novinky týkající se reportování dat do systému. Ve velké části členských států došlo k navýšení asimilačních prahů pro vykazování Intrastatu v roce 2022. Stalo se tak v důsledku navýšení objemu vnitrounijního obchodu v těchto zemích. Určení vlastní výše asimilačních prahů umožňuje jednotlivým státům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004. Stanoví se zvlášť pro vývoz a pro dovoz zboží. V České republice zůstává limit pro osvobození od povinnosti vykazovat Intrastat stejný, tedy 12 miliónů Kč. Ale hned na sousedním Slovensku například došlo k poměrně vysokému nárůstu. Pojďme se tedy podívat na kompletní přehled asimilačních prahů pro vykazování Intrastatu v roce 2022.

Přehled asimilačních prahů pro vykazování Intrastatu v zemích EU v roce 2022

2022

Dovoz zbožíVývoz zboží
Belgie (EUR)1 500 0001 000 000
Bulharsko (BGN)520 000780 000
ČR (CZK)12 000 00012 000 000
Dánsko (DKK)13 000 00010 000 000
Estonsko (EUR)400 000200 000
Finsko (EUR)700 000700 000
Francie (EUR)460 0000
Chorvatsko (Kuna)2 600 0001 500 000
Irsko (EUR)500 000635 000
Itálie (EUR)200 0000
Kypr (EUR)230 00075 000
Litva (EUR)280 000200 000
Lotyšsko (EUR)280 000150 000
Lucembursko (EUR)200 000150 000
Maďarsko (HUF)170 000 000100 000 000
Malta (EUR)700700
Německo (EUR)800 000500 000
Nizozemsko (EUR)5 000 0001 000 000
Polsko (PLN)4 000 0002 000 000
Portugalsko (EUR)350 000250 000
Rakousko (EUR)1 100 0001 100 000
Rumunsko (RON)900 000900 000
Řecko (EUR)150 00090 000
Slovensko (EUR)1 000 0001 000 000
Slovinsko (EUR)140 000220 000
Severní Irsko (GBP)500 000250 000
Španělsko (EUR)400 000400 000
Švédsko (SEK)9 000 0004 500 000

 

Odlišnosti při reportování dat do Intrastatu v jednotlivých zemích EU

Některé ze států umožňují odesílat hlášení pro Intrastat ve dvou podobách – zjednodušené nebo úplné, v závislosti na výši obratu obchodu s ostatními členskými státy EU. V těchto zemích tak existují dvojí limity, z nichž ty vyšší určují povinnost k vykazování úplného hlášení. Neexistuje jednotná forma takových hlášení, konečnou podobu si určuje každý členský stát sám. Zatímco v některých zemích je úplné hlášení oproti zjednodušenému doplněno pouze o statistickou hodnotu, v jiných se navíc doplňuje například informace o dodacích podmínkách nebo o druhu dopravy. V tabulce uvádím limity, při jejichž překročení vzniká subjektu povinnost odesílat hlášení pro Intrastat. To znamená, že v případě států, které umožňují dvojí podobu vykazování, je to limit pro zjednodušenou formu hlášení.

Možnost zjednodušeného hlášení mají od letošního roku české zpravodajské jednotky. Při splnění stanovených podmínek se jim tak výrazně uleví od administrativy spojené s Intarstatem. Nejen že vykážou pouze omezené množství požadovaných údajů, ale odešlou místo 12 měsíčních výkazů pouze jedno zjednodušené hlášení pro daný směr za rok.

Dvojí asimilační prahy se od roku 2022 objevují i na již zmiňovaném Slovensku. Ne však v podobě limitů pro zjednodušené a úplné hlášení, ale snížených limitů pro subjekty působící v zemědělství a potravinářství. Pro tyto subjekty zůstanou zachované původní prahy osvobození od vykazování 200 000 EUR pro dovoz zboží a 400 000 EUR pro vývoz zboží v rámci EU.  Jedná se o zpravodajské jednotky s hlavní činností podle SK NACE:

01        Pěstování plodin a chov zvířat, myslivost a souvis. činnosti

02        Lesnictví a těžba dřeva

03        Rybolov a akvakultura

10        Výroba potravin

11        Výroba nápojů

12        Výroba tabákových výrobků

Pro ostatní subjekty byl stanoven na rok 2022 práh osvobození 1 000 000 EUR. Stejná hodnota platí pro dovoz i vývoz zboží v rámci EU.

 

Rádi byste zjistili více informací o reportování do Intrastatu v konkrétní zemi? Potřebujete pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.

NAPIŠTE NÁM