Zařazeno v kategorie:
Reportování dat do Intrastatu se zjednoduší!
Říjen 7, 2021

V září bylo ve Sbírce zákonů České republiky publikováno nařízení vlády č. 333/2021 Sb., ze dne 23. srpna 2021 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. Toto nařízení reaguje na evropskou legislativu upravující podnikové statistiky a s účinností od 1. ledna 2022 přinese řadu novinek. V příštím roce se tak od administrativy spojené s Intrastatem uleví především drobným podnikatelům a menším firmám.

Významnou změnou pro zpravodajské jednotky bude možnost odeslat zjednodušené hlášení. Tu lze využít, pokud za předcházející kalendářní rok vyvezou do EU nebo dovezou z EU zboží, jehož hodnota překročí práh pro vykazování ve výši 12 miliónů Kč a zároveň nepřesáhne výši 20 miliónů Kč. Současně nemůže zpravodajská jednotka obchodovat s komoditami stanovenými sdělením Českého statistického úřadu jako zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování. Zjednodušené hlášení se odesílá zvlášť pro dovezené a zvlášť pro vyvezené zboží.

Jak to bude vypadat v praxi?

  • Zpravodajská jednotka odešle místo 12 měsíčních výkazů pouze jedno zjednodušené hlášení pro daný směr za rok.
  • Do výkazu pro Intrastat se uvede pouze směr pohybu zboží, referenční období a kód typu věty ZH.
  • Zpravodajská jednotka nemusí oznamovat místně příslušnému celnímu úřadu skutečnost, že využije možnost zjednodušeného vykazování.
  • Po odeslání zjednodušeného hlášení si zpravodajská jednotka hlídá, zda celková hodnota zboží nepřesáhla 20 miliónů Kč pro daný směr. A zároveň kontroluje, jestli nezačala obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ (zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování).
  • Pokud zpravodajská jednotka v roce 2022 využije zjednodušené hlášení, ale v roce 2023 jí končí povinnost vykazování Intrastatu (nepřesáhne limit 12 mil. Kč pro vykazování v daném směru), je třeba oznámit místně příslušnému celnímu úřadu ukončení podávání zjednodušeného hlášení.
  • Vykazování zjednodušeného hlášení se ukončí automaticky v okamžiku, kdy zpravodajská jednotka v průběhu kalendářního roku odešle standardní výkaz pro Intrastat. Tím fakticky oznamuje, že již nesplňuje podmínky pro zjednodušené hlášení.

Další změny v reportování dat do Intrastatu od 1. ledna 2022

S počátkem příštího roku se rozšíří požadované údaje ve výkazu pro vývoz zboží do EU. K dosavadním položkám budou zpravodajské jednotky nově vykazovat údaje o zemi původu vyváženého zboží a DIČ partnerského subjektu v členském státě dovozu. Může nastat situace, kdy partnerský subjekt DIČ nemá, případně ho zpravodajská jednotka nezná. Potom se tento údaj vyjádří kódem „QV123“.

Významně se také promění existující kódy povahy transakce. Ze stávajících 25 dvoumístných číselných kódů odlišujících jednu transakci od druhé jich bude nově 18.

Hodnota malých zásilek, které je možné vykazovat zjednodušeně pod společným kódem zboží 99500000, se od roku 2022 zvýší ze současných 200 EUR na 400 EUR.

Doplňkové měrné jednotky se budou nově zaokrouhlovat stejným způsobem jako vlastní hmotnost zboží. Množství v doplňkové měrné jednotce zboží menší než 1 se tak do výkazu pro Intrastat uvede s přesností na tři desetinná místa. Hodnoty doplňkové měrné jednotky vyšší než 1 se do výkazu uvedou matematicky zaokrouhleně na celá čísla.

Od příštího roku dojde ke změně používané terminologie. Namísto současně užívaného termínu „odeslání“ se bude používat vývoz zboží do jiného členského státu EU a pojem „přijetí“ nahradí dovoz zboží z jiného členského státu EU.

Pokud bude časová prodleva mezi dovozem nebo vývozem zboží a zdanitelným plněním delší než dva kalendářní měsíce, pak se referenčním obdobím stává měsíc, v němž došlo ke skutečnému dovozu nebo vývozu.

V neposlední řadě se změní vykazování tzv. stoprocentního dobropisu. Při poskytnutí dobropisu, kterým je prodávajícím vrácena zpět kupujícímu celá uhrazená částka za dodané zboží, ve výkazu uvedené údaje se následně opraví. Původně uvedená hodnota zboží před poskytnutím dobropisu se sníží o hodnotu dobropisu nebo se daný řádek Intrastatu smaže.

Toto byly hlavní novinky, které nám rok 2022 přinese. Veškeré změny (účinné od příštího roku) budou uvedeny v Příručce pro Intrastat CZ ve verzi V22, která se objeví na stránkách ČSÚ.

foto: www.freeimages.com
zdroj: czso.cz

Kontakty

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

Kde nás najdete

Kontaktní údaje a fakturační údaje

Adresa naší obchodní kanceláře

AdmiPro s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakty

Email: info@intrastateu.com
Na maily odpovídáme do pár hodin
Telefon: +420 724 366 684
Volejte kdykoliv PO-PÁ od 8-16 hod.

ADRESA NAŠÍ OPERATIVNÍ KANCELÁŘE

AdmiPro s.r.o.
Vilová 1376
290 01 Poděbrady

IČ: 038 18 411
DIČ: CZ038 18 411
K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.