INTRASTAT slouží ke zpracování a odeslání statistických údajů o pohybu zboží mezi členskými státy EU v rámci vnitrounijního obchodu.

Tedy mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, přičemž zboží musí přestoupit státní hranici ČR. Systém INTRASTAT je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, ovšem není jednotný ve způsobu sběru prvotních údajů (např. ve formě výkazu, organizačním zabezpečení, v rozlišení typů obchodních transakcí, ve sběru některých údajů a způsobu jejich vykazování, ve výši prahů pro vykazování).

I proto je lepší raději tuto činnost nechávat na specializovaných firmách, které celý proces papírování mají již zautomatizovaný, disponují speciálním softwarem na zpracování této administrativy. A zvládnou tak vše zpracovat několikanásobně rychleji.

Kdy musím připravovat výkazy pro INTRASTAT?

Povinnost zpracovávat a odesílat tato data prostřednictvím INTRASTATu vzniká jen osobám registrovaným v ČR k DPH, pokud přijaly zboží z jiného členského státu nebo odeslaly zboží do jiného členského státu v hodnotě přesahující stanovený práh pro vykazování INTRASTATu. Tato hranice byla stanovena na 12 miliónů Kč zvlášť pro přijaté (dovezené) zboží a zvlášť 12 miliónů pro odeslané zboží za rok.Tzn. každá firma, která má sídlo na území ČR, je plátcem DPH a překročí v obchodních transakcích výše uvedené částky, je povinna výkaznictví INTRASTAT provádět. Hlášení se provádí měsíčně, nejpozději do 10. pracovního dne následujícího měsíce (při elektronickém podávání hlášení do 12. dne v měsíci). Tato povinnost trvá do konce roku, kdy firma tuto hranici překročila a celý rok následující bez ohledu na součet a výši faktur.

Ukázkový příklad:

Firma na vstupu v měsíci květnu zjistí, že součet všech faktur u dovezeného zboží dosáhl hodnoty 12 300 000 Kč. Tedy od května tohoto roku je povinna začít vykazovat hlášení pro přijetí. Jelikož překročila onu hranici 12 miliónů pro přijaté zboží.

Protože však  nepřekročila i limit na výstupu zboží (taktéž 12 mil. Kč), vykazuje pouze hlášení o přijetí. Je ale stále povinna sledovat případné překročení limitní hranice zboží na odeslání. Jednotlivé částky se tedy nesčítají. povinnost vykazovat data pro systém INTRASTAT vám vzniká jen v případě, že překročíte limit 12 miliónů Kč při importu a nebo 12 miliónů u exportu.

Pokud hodláte vyvézt zboží ve výši 4 milionů korun a dovézt do tuzemska zboží ve výši 6 miliónů, tato povinnost se vás netýká. Můžete si oddechnout :-).

Co vše zahrnuje naše správa INTRASTATu?

 • Sledování a hlídání asimilačních a specifických prahů, tzn. sledování vzniku nebo zániku povinnosti vykazovat údaje pro systém INTRASTAT – limitů pro dodání zboží do států EU (12 000 000 Kč) a pro pořízení zboží ve státech EU.
 • Registrace klienta k vykazování údajů pro INTRASTAT u příslušného celního úřadu.
 • Správu INTRASTATu pro klienty z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Anglie a dalších států EU – kompletní zpracování dokladů pro INTRASTAT (příprava a sběr podkladů pro vykazování údajů v systému INTRASTAT). Vyhotovení výkazu pro INTRASTAT a jeho včasné zaslání celnímu úřadu v řádném termínu. Archivaci výkazů a zajištění veškeré administrativy spojené s vedením INTRASTATu (pro případné kontroly).
 • Zařazování zboží do podpoložek celního sazebníku EU (dle TARICu) pro účely vykazování ve výkazu INTRASTAT.
 • Zpracovávání výkazů INTRASTAT:
  • řádných,
  • opravných,
  • negativních hlášení (negativní výkazy),
  • příležitostných hlášení.
 • Podávání výkazů INTRASTAT příslušnému celnímu úřadu.
 • Zpracovávání výkazů prostřednictvím speciálně vytvořeného softwaru, který umožňuje importovat data z vnitrofiremních systémů klienta (SAP apod.) a předávání výkazů INTRASTAT celnímu úřadu v elektronické formě.
 • Komunikace s celním úřadem ve věcech údajů uvedených ve výkazech INTRASTAT, poskytování součinnosti celním orgánům při provádění kontrol správnosti údajů uvedených ve výkazech INTRASTAT.
 • Další úkony dle konkrétních požadavků klienta.

Kontakty

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

Kde nás najdete

Kontaktní údaje a fakturační údaje

Adresa naší obchodní kanceláře

AdmiPro s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakty

Email: info@intrastateu.com
Na maily odpovídáme do pár hodin
Telefon: +420 724 366 684
Volejte kdykoliv PO-PÁ od 8-16 hod.

ADRESA NAŠÍ OPERATIVNÍ KANCELÁŘE

AdmiPro s.r.o.
Vilová 1376
290 01 Poděbrady

IČ: 038 18 411
DIČ: CZ038 18 411
K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.