Zařazeno v kategorie:
Únor 21, 2019

Informace pro nové zpravodajské jednotky, které začínají vykazovat:

Výkazy se předávají elektronicky místně příslušnému celnímu úřadu podle sídla společnosti.

Pro elektronické podání výkazu (pomocí aplikací InstatDesk nebo InstatOnline) je nutná registrace ke směru (přijetí/odeslání), ve kterém vznikla povinnost vykazovat data Intrastatu, u místně příslušného celního úřadu na základě vyplněného formuláře – https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/Vzory-ZFO.aspx

Informace k vyplňování formuláře
​Formulář: Přihláška k registraci zpravodajské jednotky pro vykazování dat Intrastatu

Nutné zvolit v části I. Typ žádosti „nová registrace“ a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a ve vztahu k Intrastatu se jedná o „zpravodajskou jednotku“.

Vyplňuje nová zpravodajská jednotka pro směr, ve kterém jí vznikla povinnost. Přihlášku vyplňuje též zpravodajská jednotka, která je již registrovaná pro jeden směr a vznikla jí povinnost vykazovat data i ve směru druhém.

V případě, kdy přihlášku za zpravodajskou jednotku odesílá zástupce, je nutné k vyplněné žádosti přiložit plnou moc.

Formulář: Registrace údajů o zástupci pro vykazování dat Intrastatu

Nutné zvolit v části I. Typ žádosti „nová registrace“ a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a ve vztahu k Intrastatu se jedná o „zástupce“.

Vyplňuje nový zástupce pro vykazování dat Intrastatu.

Formulář: Oznámení o změně registračních údajů

Nutné zvolit v části I. Typ žádosti dle oznamovaných změn „změny již zavedených parametrů“ nebo „změny identifikačních nebo kontaktních údajů“ a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a zda se ve vztahu k Intrastatu jedná o „zpravodajskou jednotku“ nebo „zástupce“.

Vyplňuje zpravodajská jednotka nebo zástupce, u kterých došlo ke změně registračních údajů nebo požadují změnu parametrů elektronické komunikace (přístupy do aplikací) pro vykazování dat Intrastatu.

Pro předání formuláře doporučujeme využít datových schránek, kdy stačí zaslat vyplněnou Přihlášku k registraci nebo Oznámení o změně registračních údajů pro Intrastat místně příslušnému celnímu úřadu.
V případě, kdy přihlášku nebo oznámení za zpravodajskou jednotku odesílá zástupce, je nutné k vyplněné žádosti přiložit plnou moc.

Papírová forma výkazu pro Intrastat je určena pro jednorázové výkazy a to pouze v případě, že zpravodajská jednotka nemá povinnost vykazovat data v opačném směru pohybu zboží.

Návod k vyplnění formuláře

 1. ODDÍL „I. TYP ŽÁDOSTI“

V tomto oddílu vyberte jednu z možností: Subjekt oznamuje.

Novou registraci – zaškrtněte, pokud se registrujete:

–  jako nová zpravodajská jednotka,

–  jako zpravodajská jednotka, která má již povinnost vykazovat data v jednom směru

a došlo ke vzniku povinnosti vykazovat data i ve směru druhém,

–  jako nový zástupce, který bude zastupovat zpravodajskou jednotku při vykazování

dat.
Pokud za subjekt jedná zástupce, musí předložit plnou moc k zastupování (zastupování při registraci, zastupování při vykazování dat Intrastatu).

Změnu již zavedených parametrů – zaškrtněte, pokud jste již registrovanou zpravodajskou jednotkou nebo jste zástupcem, jehož data byla již zaregistrována a požadujete:

–  změnu přihlašovacích údajů – přidat nebo odebrat účet,

–  změnu v zastupování – zpravodajská jednotka nebude vykazovat data sama, ale

bude vykazovat zástupce, nebo za zpravodajskou jednotku nebude vykazovat data

zástupce, ale bude data vykazovat sama.
Změnu identifikačních nebo kontaktních údajů – zaškrtněte, pokud informujete o změně identifikačních nebo kontaktních údajů, anebo údajů o kontaktní osobě.

 1. ODDÍL „II. IDENTITA SUBJEKTU“

  Místně příslušný celní úřad – ze seznamu vyberte celní úřad, ke kterému je subjekt (uvedený v žádosti) místně příslušný. Místní příslušnost je upravena § 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.Subjekt – označte, zda subjekt uvedený v žádosti je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.Ve vztahu k Intrastatu se jedná o – označte, zda subjekt uvedený v žádosti je, ve vztahu k Intrastatu, zpravodajskou jednotkou nebo zástupce.

  Identifikátor (IČ, RČ, VČP) – nepovinné pole, vyplnění tohoto pole slouží k načtení údajů o subjektu z obchodního rejstříku (po načtení zkontrolujte správnost vyplněných údajů).

DIČ – daňové identifikační číslo subjektu uvedeného v žádosti – povinný údaj.
Název subjektu – název subjektu uvedeného v žádosti.

Sídlo právnické osoby/místo pobytu podnikající fyzické osoby – vyplňte údaje o sídle nebo místě pobytu a kontaktní údaje (tel. č., e-mail).

Údaje o kontaktní osobě – jméno, příjmení, titul kontaktní osoby pro Intrastat.

Jsou údaje o kontaktní osobě stejné? – zaškrtněte, zda jsou údaje o kontaktní osobě stejné jako údaje vyplněné u subjektu uvedeného v žádosti (jako údaje vyplněné v části „sídlo právnické osoby/místo pobytu podnikající fyzické osoby“). Pokud jsou odlišné, zaškrtněte „NE“ a údaje vyplňte.

Další postup vyplňování je odlišný pro různé druhy žádosti (nová registrace, změny již zavedených parametrů, změny identifikačních nebo kontaktních údajů).

 1. Oddíl „III. ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE KE ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTCE“

Tento oddíl se vyplňuje v případech žádosti:

– Nová registrace zpravodajské jednotky.

– Místně příslušný celní úřad vydá na základě žádosti o registraci nové zpravodajské jednotky (vzniku povinnosti ve druhém směru) rozhodnutí o registraci, které bude subjektu zasláno.

Pokud nelze žádost odeslat přes datové schránky nebo odeslat k vytištění a je některé pole červeně označené, jedná se o pole povinné a subjekt toto pole musí vyplnit. Pokud je červeně označené pole vyplněné, zkontrolujte správnost vyplněného údaje.

Dále:

o uveďte v jakém směru a v jakém referenčním období došlo ke vzniku povinnosti vykazovat data. Práh pro vznik povinnosti vykazovat data se počítá samostatně pro smě přijetí a samostatně pro směr odeslání.

o zaškrtněte, zda zpravodajská jednotka bude vykazovat data sama nebo zda zplnomocňuje k vykazování dat zástupce.

– změny již zavedených parametrů
o vyplní zpravodajská jednotka v případě, že oznamuje změnu v zastupování

– zpravodajská jednotka nebude vykazovat data sama, ale bude vykazovat zástupce (nutné v této části vyplnit údaje o zástupci – DIČ, název), nebo za zpravodajskou jednotku nebude vykazovat data zástupce, ale bude vykazovat sama.

 1. Oddíl „III. PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE“

  Tento oddíl se vyplňuje v případech žádosti:

– nová registrace zpravodajské jednotky, kdy zpravodajská jednotka bude vykazovat data sama nebo nová registrace zástupce

o uveďte účet, který chce registrovat pro přístup do aplikací pro vykazování (InstatDesk, InstatOnline), případně odstranit stávající účet.

– změny již zavedených parametrů zpravodajské jednotky nebo zástupce
o vyplňte, pokud chce registrovat nový přístup do aplikací pro vykazování

(InstatDesk, InstatOnline), případně odstranit stávající účet.

 1. Předání žádosti celnímu úřadu

Subjekt zajistí předání vyplněného formuláře místně příslušnému celnímu úřadu před zasláním prvního hlášení Intrastatu. Pro předání formuláře doporučujeme využít datových schránek.

Seznam datových schránek celních úřadů:

Celní úřad pro hlavní město Prahu: k8dny3x
Celní úřad pro Jihočeský kraj: jz5nz4j
Celní úřad pro Jihomoravský kraj: mhqnzh6
Celní úřad pro Karlovarský kraj: dpvnz2s
Celní úřad pro Královéhradecký kraj: 64anzhu
Celní úřad pro Liberecký kraj: vznny3t
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj: ng6nz2n
Celní úřad pro Olomoucký kraj: utenz4d
Celní úřad pro Pardubický kraj: 8rtnz5p
Celní úřad pro Plzeňský kraj: 7g2ny62
Celní úřad pro Středočeský kraj: xafnz2g
Celní úřad pro Ústecký kraj: gabny7s
Celní úřad pro Kraj Vysočina: edynz54
Celní úřad pro Zlínský kraj: hi4nz

 

Kontakty

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

Kde nás najdete

Kontaktní údaje a fakturační údaje

Adresa naší obchodní kanceláře

AdmiPro s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakty

Email: info@intrastateu.com
Na maily odpovídáme do pár hodin
Telefon: +420 724 366 684
Volejte kdykoliv PO-PÁ od 8-16 hod.

ADRESA NAŠÍ OPERATIVNÍ KANCELÁŘE

AdmiPro s.r.o.
Vilová 1376
290 01 Poděbrady

IČ: 038 18 411
DIČ: CZ038 18 411
K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.