Jakmile pravidelně překračujete asimilační prahy v rámci obchodování z / do EU, máte povinnost podávat za tato období INTRASTAT hlášení. Co když jste ale přesáhli limit pro INTRASTAT jen jednorázově a nepředpokládáte další odeslání nebo přijetí zboží?

Podání jednorázového Výkazu pro INTRASTAT

 Při jednorázovém (příležitostném) přijetí nebo odeslání zboží v hodnotě dosahující prahu pro vykazování, může zpravodajská jednotka Výkaz pro INTRASTAT podat jako „JEDNORÁZOVÝ“.  V následujících měsících již nevyhotovuje a nepředkládá žádná negativní hlášení. Může tak učinit v případě, že nepředpokládá do konce kalendářního roku žádné další přijetí nebo odeslání zboží.

Pravidla o tzv. Jednorázovém výkazu se uplatňují zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží. 

Za jednorázové přijetí nebo odeslání zboží se považuje i přijetí nebo odeslání několika zbožových zásilek v rámci jedné ucelené dodávky. A to i v případech, kdy k takovému přijetí nebo odeslání dochází v průběhu dvou referenčních období.

Jednorázové hlášení lze také podat, jedná-li se o zboží v rozebraném stavu (tzv. rozloženou zásilku zboží) přijaté nebo odeslané v průběhu několika kalendářních měsíců. Jednorázový výkaz se pak podá za měsíc, ve kterém byla přijata nebo odeslána poslední část zboží v rozebraném stavu. Uvede se do něj kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZR“.

Zpravodajská jednotka, která pravidelně vykazuje údaje o INTRASTATu jen o odeslaném nebo jen o přijatém zboží a jednorázově dosáhne prahu pro vykazování na tom směru pohybu zboží, na kterém povinnost pravidelného předávání Výkazů pro INTRASTAT nemá, musí Jednorázový výkaz předat celnímu úřadu ve stejném termínu a pomocí stejné programové aplikace jako běžný Výkaz (do 12. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po referenčním období). 

Elektronicky nebo v listinné podobě?

Zpravodajská jednotka, která vůbec nevykazuje údaje do INTRASTATu a po jednorázovém (příležitostném) dosažení prahu pro vykazování má povinnost podat Jednorázový výkaz, může ho vyhotovit a předat svému místně příslušnému celnímu úřadu v listinné podobě na předepsaném tiskopise. Pro vykázání údajů do INTRASTATu o jednorázově odeslaném zboží je určen jiný tiskopis než pro údaje o jednorázovém přijetí zboží.

Vzory tiskopisů Jednorázového výkazu jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 244/2016. Naleznete je i na internetových stránkách ČSÚ i Celní správy ČR v části „INTRASTAT“ na adrese www.czso.cz v oddíle „Výkazy, sběr dat“ nebo www.celnisprava.cz v oddíle „Další kompetence“.

Pokud by výjimečně na Jednorázovém výkazu měly být uvedeny údaje na více jak 15. řádcích, nelze takový Výkaz podat v listinné podobě. Musí být vyhotoven a předán elektronicky.

Jednorázový výkaz se vyplňuje ručně, může být vyplněn pouze velkým tiskacím písmem, modrou nebo černou barvou a nesmazatelně.

Dojde-li proti předpokladům do konce kalendářního roku, ve kterém byl celnímu úřadu předán Výkaz s označením „JEDNORÁZOVÝ“, k dalšímu přijetí nebo odeslání zboží, vzniká zpravodajské jednotce povinnost k předávání Výkazů pro INTRASTAT dle pravidel uvedených v předchozích odstavcích. To znamená, že se stává zpravodajskou jednotkou s povinností předávat celnímu úřadu za každý kalendářní měsíc příslušný Výkaz pro INTRASTAT, ať už s údaji o odeslaném anebo přijatém zboží nebo negativní hlášení. A to až do konce daného kalendářního roku a ještě celý následující rok, nedosáhne-li v tomto roce prahu pro vykazování. Negativní hlášení o odeslání nebo přijetí zboží za měsíce mezi příležitostným a dalším odesláním nebo přijetím se dodatečně nevyhotovují a nepředávají.

3 měsíce

zdarma

Kontakty

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

Kde nás najdete

Kontaktní údaje a fakturační údaje

Adresa naší obchodní kanceláře

AdmiPro s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakty

Email: info@intrastateu.com
Na maily odpovídáme do pár hodin
Telefon: +420 724 366 684
Volejte kdykoliv PO-PÁ od 8-16 hod.

ADRESA NAŠÍ OPERATIVNÍ KANCELÁŘE

AdmiPro s.r.o.
Vilová 1376
290 01 Poděbrady

IČ: 038 18 411
DIČ: CZ038 18 411
K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.