Víte, že musíte podávat hlášení INTRASTAT, i když jste nic nepřivezli ani nevyvezli?

Na rozdíl od souhrnného hlášení, kde povinnost odevzdat výkaz vzniká jen za období, kdy bylo dodání skutečně realizováno, je v případě INTRASTATu daňový subjekt povinen předat příslušnému celnímu orgánu tzv. negativní hlášení.

V případě, že zpravodajská jednotka, která je povinna pravidelně měsíčně předávat Výkazy pro INTRASTAT o přijetí anebo o odeslání zboží, v některém měsíci žádnou takovou zbožovou operaci nerealizuje, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu o této skutečnosti negativní hlášení. A to až do konce kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo naposledy k překročení hranice pro vykazování. 

Negativní hlášení se předává zvlášť za přijetí zboží a zvlášť za jeho odeslání. Podává se ve stejných termínech a pomocí stejné programové aplikace jako běžný Výkaz. To znamená do 12. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po referenčním období. 

Pokud podnikatel neplní tyto povinnosti, může mu celní orgán uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Kdy musíte odeslat opravné hlášení?

Zjistí-li zpravodajská jednotka nepřesnosti v již odeslaném výkazu pro INTRASTAT,  má povinnost chybné údaje opravit nejpozději do 30 dnů od tohoto okamžiku. Nejzazší termín oprav je 12. pracovní den měsíce července v roce následujícím po roce, v němž byly nesprávné údaje za některý měsíc vykázány. Po uplynutí červnového termínu hlášení již není možné žádný z měsíců předešlého roku opravit.

Pravidla vykazování INTRASTATU umožňují výkaz neopravovat v následujících případech:

  • Pokud se opravou nesprávně uvedeného údaje o fakturované částce nezmění chybně vykázaná hodnota o více než 5 %.
  • V případě, že se opravou nepřesně uvedeného údaje o vlastní hmotnosti nebo množství v doplňkové měrné jednotce nezmění chybně vykázaný údaj o více než 5 %.
  • Ostatní chybně vykázané údaje (vyjma fakturované hodnoty a množství) se nemusí opravovat, pokud se vztahují k hodnotě nepřesahující 10.000 Kč.

Pro stanovení pětiprocentního limitu není rozhodující, zda se opravou konečná suma zvýší nebo sníží. Při vykazování do INTRASTATu by měla zpravodajská jednotka zvážit možnost souhrnného uvádění údajů. Pokud má při odeslání nebo přijetí zboží více případů se stejnou celní nomenklaturou, shodným druhem dopravy, povahy transakce, země určení či odeslání a původu, stejným kódem skupiny dodacích podmínek i vyznačením kódu zvláštního pohybu a statistického znaku, je vhodné je vykázat souhrnně v jednom řádku. Lze tak omezit množství případných následných oprav využitím možnosti neopravovat chybné údaje.

 

 

3 měsíce

zdarma

Kontakty

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

Kde nás najdete

Kontaktní údaje a fakturační údaje

Adresa naší obchodní kanceláře

AdmiPro s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakty

Email: info@intrastateu.com
Na maily odpovídáme do pár hodin
Telefon: +420 724 366 684
Volejte kdykoliv PO-PÁ od 8-16 hod.

ADRESA NAŠÍ OPERATIVNÍ KANCELÁŘE

AdmiPro s.r.o.
Vilová 1376
290 01 Poděbrady

IČ: 038 18 411
DIČ: CZ038 18 411
K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.