TARIC představuje systém integrovaného tarifu Evropské unie a je založen na Kombinované nomenklatuře, která obsahuje kolem tisíce podpoložek a vytváří základ společného celního tarifu. TARIC slouží také ke sledování statistiky zahraničního obchodu Společenství a obchodu mezi členskými státy.

Proč byl zaveden TARIC?

Jeden ze základních principů Evropské unie je zavedení celní unie, jednoho celního prostoru. S tím je spojeno zavedení jednotného elektronického integrovaného celního sazebníku, společné celní politiky, absence vnitrounijních cel a dávek s podobným účinkem. Protože počet právních předpisů a jiných norem vztahujících se na obchodování se zbožím, a to jak na území Společenství, tak při obchodování se třetími zeměmi, tj. zeměmi mimo Společenství, se neustále zvyšuje, roste i riziko, že nebude splněn jeden ze základních požadavků – požadavek na jednotnost aplikace práva ve všech členských zemích.

Tím došlo k potřebě vzniku systému, který by ujednotil postup všech členských zemi ES při obchodování se zbožím zahrnutým v celním sazebníku. Řešením v otázkách sjednocení, centralizace, interpretace, kódování a distribuce právních informací byl a je TARIC – INTEGROVANÝ TARIF SPOLEČENSTVÍ.

Název TARIC je složeninou počátečních písmen francouzského výrazu pro integrovaný tarif společenství – TARIF INTÉGRÉ COMMUNAUTAIRE. Smyslem TARICu bylo zahrnutí společného celního sazebníku a uplatňovaných nařízení Společenství na dané zboží, do jediného systému, který povede k zajištění jednotné aplikace práva v členských zemích jedinečným a konzistentním způsobem.

Bez systému TARIC by nebylo možno zajistit jednotné a okamžité uplatňování všech opatření na celém celním území Společenství současně. Ve své podstatě je TARIC systém, do něhož jsou soustředěny informace, které jsou potřebné pro uskutečnění zamýšleného plánu s obchodním zbožím, což je dovoz nebo vývoz zboží do / mimo Evropské společenství.

Co je TARIC?

Systém TARIC představuje kromě norem ze strany EU také online aplikaci, jež je nadstavbou celního sazebníku. Ten vychází z celního tarifu. Právě tuto aplikaci by měli využívat všichni importéři a exportéři, kteří plánují provádět směrem do EU nebo jsou členy EU a chtějí vyvážet zboží mimo prostor EU.

Systém TARIC obsahuje (deseti)tisíce kódů (dvoumístné kódy nebo přídavné kódy, které se uvádí za osmimístnou podpoložku).  Tyto kódy se používají především v celním řízení a pro hlášení v systému INTRASTAT. Kód tedy slouží k jednoznačnému určení obchodovaného zboží. Na jeho základě je pak určováno sazební zařazení zboží a celní sazby jako jsou cla, přídavná cla, spotřební daně apod. Mimo jiné jsou obsahem integrovaného tarifu TARIC také doplňková opatření pro dovoz a vývoz zboží ze a do třetích zemí. 

Zařazování zboží v systému TARIC

Správné zařazení zboží do příslušných kategorií je naprosto klíčové pro bezchybné vykazování a odvádění celních poplatků při dovozu a vývozu zboží v rámci / mimo EU. Systém je však pro běžného uživatele vcelku složitý. Navíc se TARIC průběžně dynamicky mění na základě příslušných legislativních změn, přičemž každý rok jsou vydány stovky změnových předpisů. Zároveň přibývají desítky nových kódů pro zařazení zboží atd. Proto pro každý dovoz či vývoz, byť i stejného druhu zboží, mohou být v časovém horizontu platná jiná nařízení. A je tedy třeba každý případ řešit individuálně. Systém TARIC tak zvládnou obsáhnout dnes již spíše specializované firmy, které se na TARIC zaměřují.

Pro naše klienty běžně zajišťujeme informace ohledně aktuálního sazebního zařazení a dalších údajů k jejich zboží a poskytujeme jim nezbytné  celní poradenství.

3 měsíce

zdarma

Kontakty

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

Kde nás najdete

Kontaktní údaje a fakturační údaje

Adresa naší obchodní kanceláře

AdmiPro s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakty

Email: info@intrastateu.com
Na maily odpovídáme do pár hodin
Telefon: +420 724 366 684
Volejte kdykoliv PO-PÁ od 8-16 hod.

ADRESA NAŠÍ OPERATIVNÍ KANCELÁŘE

AdmiPro s.r.o.
Vilová 1376
290 01 Poděbrady

IČ: 038 18 411
DIČ: CZ038 18 411
K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.