Aktuálně musí kupující nebo prodávající zboží v Maďarsku předem deklarovat příslušným státním orgánům zásilky, na které se vztahuje ohlašovací povinnost, a zaregistrovat se pod odpovídajícím číslem EKAER.  Produkty podléhající ohlašovací povinnosti definuje ministerská vyhláška 51/2014. (XII. 31.). Tato povinnost nemůže být delegována na třetí stranu (např. na poskytovatele logistických služeb).

U všech zásilek směřujících do Maďarska vás musí jejich příjemce v Maďarsku informovat o přiděleném čísle EKAER nebo zaslat prohlášení v případě, že na danou zásilku se nevztahuje povinnost registrace do systému EKAER (tzv. „EKAER free“). A stejně tak musíte učinit vy, pokud si chcete nechat dovézt z Maďarska.

Pokuty pro přepravce a kontroly

Díky systému EKAER se mohou přepravci při přepravě zboží na silnicích setkat s častějšími kontrolami, které realizuje specializovaný útvar daňové a celní správy. V průběhu kontrol lze očekávat ověření přepravních dokumentů s údaji vedenými v systému EKAER (fyzická kontrola údajů – příjemce, adresa odesílatele, množství přepravovaného zboží, registrační značky, způsobu přejímky zboží, adresy vykládky, registračního čísla EKAER).

Při fyzické kontrole zboží na přepravním prostředku (s výjimkou živých zvířat a zboží podléhajícímu rychlé zkáze) může být použita daňová plomba. Odstranění, poškození daňové plomby nebo otevření uzavřeného nákladového kusu či prostoru bez povolení se považuje za trestní čin podle maďarského trestního zákoníku.

Neplnění oznamovací povinnosti ve vztahu k silniční přepravě, chybné, nepravdivé nebo neúplné plnění oznamovací povinnosti má své právní následky. Zboží neregistrované v systému EKAER je považováno za zboží, o kterém se průkazně neví, odkud pochází, a státní daňový a celní orgán proto může vyměřit pokutu až ve výši 40 procent z hodnoty neregistrovaného zboží. 

V případě uložení pokuty lze zboží zabavit až do výše uloženého penále. O zabavení se vyhotoví zápis, zabavené zboží se může opatřit daňovou plombou (závěrou) a nechat odvést. Státní daňový a celní orgán sdělí rozhodnutí o uložení pokuty přítomnému daňovému poplatníkovi, jeho zástupci, zmocněnci nebo zaměstnanci. Toto rozhodnutí je bez ohledu na případné odvolání od okamžiku výše uvedeného sdělení vykonatelné

Komplexní správa EKAER

Jelikož se dlouhodobě setkáváme s tím, že mnoho firem stále o těchto změnách neví nebo neví, jak na ně reagovat, zavedli jsme pro naše klienty novou službu spočívající v komplexní správě celé EKAER problematiky . Tato služba zahrnuje:

  • Řešení veškeré nezbytné administrativy a administrativních procedur.
  • Komunikaci s úřady a poskytování příslušným institucím požadované a správné informace,
  • Jakoukoliv další nezbytnou kooperaci při řešení logistických otázek pro zajištění hladkého procesu přepravy pro všechny své zákazníky.
  • Poradenství, konzultace, vzdělávání klientů v rámci problematiky EKAER.

Proč si nechat zpracovat EKAER od nás?

  • Nemusíte sledovat změny v zákonech, na pochopení všeho budete potřebovat měsíce.
  • Vyhnete se katastrofálním právním důsledkům.
  • Už žádné sankce vyplývající z nedodržení povinností.
  • Zbavíte se odpovědnosti za případné chyby.
  • Je to snazší a rychlejší.
  • Můžete se věnovat jiným, daleko důležitějším věcem.

Kontakty

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

Kde nás najdete

Kontaktní údaje a fakturační údaje

Adresa naší obchodní kanceláře

AdmiPro s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakty

Email: info@intrastateu.com
Na maily odpovídáme do pár hodin
Telefon: +420 724 366 684
Volejte kdykoliv PO-PÁ od 8-16 hod.

ADRESA NAŠÍ OPERATIVNÍ KANCELÁŘE

AdmiPro s.r.o.
Vilová 1376
290 01 Poděbrady

IČ: 038 18 411
DIČ: CZ038 18 411
K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.